EMVI-aanbesteding

Traditionele aanbestedingen worden gegund aan de aanbieder die tegen de laagste prijs kan voldoen aan het pakket van eisen in de aanbesteding. Andere aspecten, zoals duurzaamheid, kwaliteit en sociale factoren, kunnen daardoor onderbelicht blijven. Sinds kort doen overheden hun aanbestedingen daarom op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Een EMVI-aanbesteding wordt gekenmerkt door meerdere gunningscriteria. In de meeste EMVI-aanbestedingen spelen – naast de prijs – kwaliteit en duurzaamheid een hoofdrol.

Waarom een EMVI-schrijver?

Werken met professionele EMVI-schrijvers heeft grote voordelen. Het schrijven van een EMVI-aanbieding vraagt namelijk om specialisten. De EMVI-schrijvers van L&L zijn getraind in het analyseren en interpreteren van de verschillende gunningscriteria die van belang zijn bij de aanbesteding. Zij zijn als geen ander in staat om de kans te maximaliseren dat u de opdracht wordt gegund.

Van EMVI-aanbesteding naar gunning

Om te beginnen leggen de EMVI-schrijvers van L&L de gunningscriteria en de wegingsfactoren van de EMVI-aanbieding naast de expertise en vaardigheden van uw organisatie. Zij inventariseren de kennis en vaardigheden in uw organisatie door middel van interviews met betrokkenen en het raadplegen van andere informatiebronnen. Uit deze vergelijking ontstaat een duidelijk beeld van de sterke kanten van uw organisatie voor de aanbieding.

Vervolgens is het belangrijk om de eisen en wensen uit de aanbesteding grondig te analyseren. Met name op het gebied van de wensen kan uw organisatie zich positief profileren ten opzichte van uw concurrenten. Al uw concurrenten moeten immers in hun inschrijving voldoen aan de eisen uit de aanbesteding.

Onze EMVI-schrijvers vertalen de eisen en wensen uit de aanbesteding naar een reeks aantrekkelijke proposities voor de aanbestedende partij. Met als eindresultaat een positieve, overtuigende inschrijving die naadloos aansluit op de aanbesteding.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over een EMVI-aanbesteding contact op of vraag direct een offerte aan.
Offerte