L&L optimaliseert documentatie voor ERP-ontwikkelaar om vertaalkosten fors te verlagen

Een van de grootste leveranciers van bedrijfssoftware ter wereld vertrouwt al jaren op L&L om de Engelstalige gebruikersdocumentatie bij diverse ERP-softwarepakketten te vertalen naar meerdere talen. L&L maakt hierbij gebruik van vertaalsoftware en slimme tools om consistentie te borgen en de vertaalkosten zo veel mogelijk te reduceren. L&L was er echter van overtuigd dat de kosten (en doorlooptijd) van het vertaaltraject verder konden worden gereduceerd.

Analyse

Jarenlange ervaring met veelal complexe vertaalprojecten heeft L&L geleerd dat optimalisatie van het bronmateriaal een forse besparing op de vertaalkosten kan opleveren. Dit was voor de klant reden om L&L eens kritisch naar een deel van de bestaande gebruikersdocumentatie te laten kijken. Na een grondige analyse van de gebruikersdocumentatie bij het ERP-pakket concludeerde L&L dat standaardisatie, herstructurering en volumereductie van het bronmateriaal de vertaalkosten met 10 tot 15% zouden reduceren. Dit overtuigde de klant en L&L kreeg opdracht om de documentatie bij het ERP-pakket te optimaliseren.

Optimalisatie

Het optimaliseren van de in totaal 1.100.000 woorden bestond uit de volgende fasen:
Fase 1: Gedetailleerde technische analyse van de documentatie om te bepalen hoe het bronmateriaal kon worden geoptimaliseerd met behulp van techniek en tools.
Fase 2: Samenstelling van een stijlgids om consistentie van de documentatie te borgen.
Fase 3: Herstructurering van de documentatie om een logischere ordening aan te brengen en na te gaan hoe en waar hergebruik van tekst kon worden toegepast.
Fase 4: Taalkundige analyse en redactie van het bronmateriaal (grammatica, stijl, terminologie) door de technisch schrijvers van L&L.

De voordelen

Na de optimalisatie werd de gebruikersdocumentatie door ervaren en gespecialiseerde vertalers van L&L vertaald. De optimalisatie die L&L uitvoerde op de gebruikersdocumentatie leverde de klant een besparing van de vertaalkosten op van ruim 10%. Voor de klant was echter niet alleen de reductie van de vertaalkosten van belang, maar ook de bijkomende voordelen zoals consistenter bronmateriaal, besparing op de kosten van service- en helpdeskpersoneel, en verhoogde klanttevredenheid.